Efter Generalforsamlingen blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor man konstituerede sig således:

Formand: Lars Olesen

Næstformand: Søren Christensen

Kasserer: Erik Ankjær

Sekretær: Karsten Ransby Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Marianna Bach

  1. suppleant: Knud Højgaard
  2. suppleant: Preben Bisgaard