Der indkaldes hermed til generalforsamling ved Mølholm Antennelaug.

Mandag d. 27-02-2023 kl. 19.00 i Vinding Sognehus.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med orientering om bopæl og med underskrift være bestyrelsen i
hænde senest mandag d. 13. februar 2023. Forslag sendes pr. mail til: info@molholmantennelaug.dk eller postes til
formand Lars Olesen, Rungsvej 38, 7100 Vejle.

Se indkaldelse her:  Generalforsamling 2023