Mølholm Antennelaug afholder generalforsamling: Mandag d. 27. februar kl. 19.00 i Vinding Sognehus.

Dagsorden følger vedtægterne og kan ses på dette link:

Dagsorden

Regnskab og Budget kan ses via disse links:

Regnskab 2022

Budget 2023

Indkomne forslag:

Pt. foreligger der ingen, men fristen herfor er fastsat til 20.02.23 og såfremt der skulle komme nogen vil dette blive synligt på hjemmesiden!