Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Mølholm Antennelaug

Mandag d. 26. februar 2024 kl.19.00

Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13A , 7100 Vejle.

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.(Regnskabet vil være synligt på Mølholm Antennelaugs hjemmeside senest 19.02.2024)
 4. Behandling af indkomne forslag. (Kan ses på Mølholm Antennelaugs hjemmeside fra 19.02.2024)
 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det indeværende regnskabsår.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  – På valg er Søren Christensen, Karsten Ransby Nielsen & Preben Bisgaard(Alle er villige til genvalg)
 7. Valg af suppleanter.
  a. Valg af 1. suppleant.
  b. Valg af 2. suppleant.
 8. Valg af kritisk revisor.
 9. Eventuelt.

Bemærk:

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med orientering om bopæl og med underskrift være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 12. februar 2024. Forslag sendes pr. mail til: info@molholmantennelaug.dk eller postes til formand Lars Olesen, Rungsvej 38, 7100 Vejle.

BESTYRELSEN MØLHOLM Antennelaug

Sponseret af :

 

Se indkaldelse her:  Indkaldelse generalforsamling 2024