Efter Generalforsamlingen i Mølholm Sognehus har bestyrelsesen konstitueret sig som følger:

Formand                           :                     Lars Olesen

Næstformand                   :                    Søren Christensen

Kasserer                            :                    Karsten Ransby Nielsen

Sekretær                           :                     Marianna Bach

Bestyrelsesmedlem        :                     Preben Bisgaard

  1. suppleant               :                     Per Lyngbak  – Nyvalgt
  2. suppleant               :                     Vakant

Kritisk revisor                 :                     Jens Rask – Nyvalgt

TV- Pakker og priser (Gældende fra 1.april 2024):

Lille TV-pakke:          28 kanaler :                                              229,00 kr/mdr.

Mellem TV-pakke:    41 kanaler+ 1 streamingtjeneste:        543,00 kr./mdr.

Stor TV-pakke:          56 kanaler + 4 streamingtjenester:     811,00 kr./mdr.

Se TV-Kanaler 2024:     TV kanaler 2024

Referatet fra generalforsamlingen: Ref. m. underskrift fra 26.02.2024