Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Mølholm Antennelaug Mandag d. 26. februar 2024 kl.19.00 Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13A , 7100 Vejle. Dagsorden : Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.(Regnskabet vil være synligt på Mølholm Antennelaugs hjemmeside…

Læs mere